Search

Podporte nás

 

:Poľovnícke združenie Smolinské vyvíja trvalú aktívnu činnosť za účelom zachovania, zveľaďovania, ochrany a využívania genofondu voľne žijúcej zveri a ochrany životného prostredia.

K tomuto účelu využíva i existujúci areál, ktorý slúži jednak pre potreby PZ a jednak k organizovaniu športových, a spoločenských podujatí a v neposlednom rade i k rodinným stretnutiam a rekreačným pobytom milovníkov prírody. Takto získané prostriedky slúžia na budovanie kŕmnych zariadení, nákup krmiva a medikamentov nevyhnutných na zachovanie chovu predovšetkým v zimnom období.

Zamedzeniu poklesu stavov zveri vplyvom zhoršujúcich sa prírodných podmienok smeruje celý rad ďalších aktivít ako je budovanie poľovníckych políčok, liahnutie a odchov a v neposlednom rade i nákup a následné vypúšťanie zveri do voľnej prírody.

Vzhľadom na to že v poľovnom revíri Smolinské nie sú predpoklady na zabezpečenie prostriedkov formou odpredaja diviny a prostriedky získané z vlastnej činnosti nie vždy postačujú na plnenie náročných úloh, venovaním 2% dane z príjmu s i Vy stanete účastníkom procesu ochrany a zachovania voľne žijúcej zveri a ochrany životného prostredia.

Výbor touto cestou ďakuje všetkým prispievateľom ktorí pravidelne venujú 2% dane z príjmov i novým priaznivcom, ktorí sa rozhodli touto formou pomôcť PZ Smolinské v tomto roku.

Bohužiaľ s poľutovaním musíme konštatovať, že na základe výkladu zákona 274/2009 Z.Z. o poľovníctve  zo strany finančnej správy, poľovnícke združenie nemôže byť prijímateľom podielu zaplatenej dane, nakoľko "nie je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby" !?. Paradoxom je že zákon platí o roku 2009 a až do roku 2017 bolo prijímateľom podielu dane a zákon sa v tomto smere nezmenil!

 Vzhľadom k našej dobrej spolupráci so Športovým klubom Petrova Ves prosíme našich prispievateľov, aby venovali podiel z dane z príjmu za rok 2021 tomuto občianskemu združeniu. Aby sme mohli kvantifikovať "náš" prínos prosíme zaslať scan alebo foto príslušnej časti DP na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

Identifikačné údaje: IČO 31826300; právna forma: občianske združenie; obchodné meno/názov: Športový klub Petrova Ves; sídlo: Petrova Ves č. 306; 908 44 Petrova Ves.

Ďakujeme za vašu priazeň!

 

Ing. Miroslav Michálek

predseda PZ